ARTROPRO MARTIN

01. Naše poslanie

Usilujeme sa pomáhať vždy tam, kde iní pomôcť nevedia.

ArtroPro je neštátne zdravotnícke zariadenie zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu. ArtroPro má dve ortopedické ambulancie a operačnú sálu s potrebným zázemím na poskytovanie jednodňovej chirurgie.

PACIENT NA PRVOM MIESTE

02. Bližšie k pacientom

Jedna ortopedická ambulancia je umiestnená v priestoroch na adrese Námestie S.H.Vajanského 2, 036 01 Martin - 2.poschodie, budova Strojár. Odborným garantom tejto ambulancie je MUDr. Štefan Petriščák, PhD.

Ambulancia slúži k liečbe pacientov s ortopedickými ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu s dôrazom na indikáciu k operačným zákrokom na pohybovom aparáte. Sú to úrazy u športovcov, vrcholových športovcov ale aj ľudí pri rekreačnom športovaní a pacientov s degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu. Tieto operačné zákroky sa robia v rámci jednodňovej chirurgie na veľmi modernom operačnom sále, ktorý je súčasťou novovybudovaného objektu na ulici Námestie S.H.Vajanského 2, 036 01 Martin – 2.poschodie, budova Strojár. Sú prevažne artroskopické.

Ortopedická klinika ArtroPro Martin

LEPŠIE VÝSLEDKY VĎAKA TECHNOLÓGIÁM.

03. Špičkové vybavenie ambulancie

Druhá ortopedická ambulancia sa nachádza na adrese: Kalocsaya 8, 038 61 Vrútky. Odborným garantom tejto ambulancie je MUDr. Gražyna Gállová. V tejto ambulancii sú ošetrovaní pacienti s ortopedickými ochoreniami.