Artropro - Jednodňová chirurgia a ortopedická ambulancia

Najčastejšie operácie

POŠKODENIE MENISKU

Najčastejšia operácia kolenného kĺbu je práve artroskopické ošetrenie poškodeného menisku. Poškodenie menisku vzniká opotrebovaním vo vyššom veku alebo po úraze.

Zväčša je poškodená časť menisku odstránená, čím je pacient zbavený bolesti. U mladých ľudí a čerstvých úrazov sa meniskus dá zachovať prišitím naspäť na pôvodné miesto.

POŠKODENIE CHRUPAVIEK

Veľmi často dochádza pri športových úrazoch k poškodeniu chrupaviek. Podobne aj starnutím dochádza k prirodzenému opotrebovaniu chrupaviek.

Artroskopicky sa počiatočné štádia poškodenia dajú veľmi efektívne ošetriť. Pokročilé štádia poškodenia chrupaviek sa ošetrujú artroskopicky ako prevencia ich ďalšieho znehodnotenia a vývoja artrózy – nezvratného poškodenia kĺbu.

PLASTIKA PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU

Všetky rotačné poranenia kolena sú príčinou poškodenia predného skríženého väzu. Spôsobujú nestabilitu kolena a z toho vyplývajúce ťažkosti pri športe a záťaži aj v bežnom živote.

Návrat do vrcholového športu a pracovného procesu je častá vďaka modernej technike náhrade väzu. Výber a fixácia novej šľachy je proces, ktorý má viacero postupov preto sa ku každému prípadu pristupuje špecificky.

KOMPLEXNÉ PORANENIE KOLENA

Pri úrazoch kolena sú veľmi často poškodené viaceré štruktúry. Tieto úrazy sú sprevádzané zakrvácaním do kolena. Každé zakrvácanie do kolena je potrebné ošetriť artroskopickou operáciou.

Koleno sa musí vyčistiť od krvi, musia byť ošetrené poškodené väzy, menisky a chrupavky.

PLASTIKA RAMENNÉHO KĹBU PRI NESTABILNOM RAMENE

Po úraze ramena často dochádza k opakovanému vykĺbovaniu ramenného kĺbu.

Takýto stav sa nazýva nestabilné rameno. Operačná metóda pozostáva zo zošitia kĺbového puzdra a jeho plastiky pomocou operačného rezu.

Toto je otvorená operácia nestability ramenného kĺbu. V niektorých prípadoch sa efektívne používa artroskopická technika pomocou dvoch malých rezov a fixácii poškodených štruktúr v ramene špeciálnymi fixačnými skobičkami. Artroskopická metóda má výhodu pre pacienta estetickú, výhodu v malej operačnej záťaži, ale je finančne podstatne náročnejšia ako je otvorená operácia.

POŠKODENIE OBALU RAMENNÉHO KĹBU

Pri úrazoch alebo opotrebovaní vzniká poškodenie obalu ramenného kĺbu, ktorý je zodpovedný za pohyblivosť ramena.

Tento obal sa nazýva manžeta rotátorov. Pri jej poškodení vznikajú bolesti ramena a hybnosť v ramennom kĺbe je obmedzená v rôznej miere. Otvorená operácia ramena je určená k zošitiu poškodenej manžety, jej plastike a k obnoveniu hybnosti v ramene a zbaveniu bolesti pacienta.

Táto operácia je niekedy efektívna aj použitím artroskopickej techniky.

SUBAKROMIONÁLNA DEKOMPRESIA

Najmodernejšia artroskopická technika zbavuje bolesti ramena s obmedzením hybnosti. Nahradzuje metódu, ktorá sa v praxi dlho riešila iba rehabilitáciou a aplikáciou kortikoidov. Poskytuje výrazné zlepšenie hybnosti ramena.

IMPINGEMENT ČLENKOVÉHO KĹBU

Podvrtnutie členkového kĺbu sa vyskytuje u športovcov. Súčasne je to najčastejší úraz vôbec aj u ľudí, ktorí vôbec nešportujú.

Opakovaním úrazu vzniká syndróm ,,bolestivého členka“. Artroskopická operácia impingementu (útlaku) v členku zbavuje bolesti a zlepšuje rozsah hybnosti.

Virtuálna prehliadka