Artroskopia LAKŤA

Operácia tenisového lakťa ArtroPro Martin

LAKŤOVÝ KĹB

Najčastejšou diagnózou pacientov trpiacich bolesťami lakťového kĺbu je laterálna epikondylitída, známa pod názvom tenisový lakeť. Postihuje športovcov, ale I nešportovcov, ktorí svojou aktivitou nadmerne zaťažia svaly predlaktia. Šetrenie kĺbu, vhodná ortéza a fyzikálna liečba sú vo väčšine prípadoch kľúčmi k úspešnej liečbe. Pokiaľ však bolesti pretrvávajú viac než 6-12 mesiacov je vhodná operačná liečba. Pred operáciou je potrebná podrobná diagnostika lakťového kĺbu vrátane RTG.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Nepodceňujte dlhotrvajúce bolesti lakťa. Včasnou liečbou možno predísť operačnej liečbe.
epikondylitída lakťa ArtroPro Martin