Jednodňová chirurgia

Moderné technológie a pokročilé liečebné metódy nám umožňujú operovať pacientov veľmi šetrným a neinvazívnym spôsobom pričom pacient odchádza do domáceho liečenia už niekoľko hodín po zákroku.

Dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému pacientovi

Sme schopní Vám poskytnúť komplexnú starostlivosť. Diagnostiku Vašich ťažkostí, konzervatívnu liečbu a ak je to potrebné tak aj operačnú liečbu

Máte možnosť objednať sa na vyšetrenie telefonicky a dohodnúť si termín bez čakania

Operačný výkon je indikovaný len po starostlivom zvážení a po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej - neoperačnej liečby

Termín operácie sa Vám dokonale prispôsobí a čakacie lehoty sú spravidla minimálne

Operačná liečba je formou jednodňovej chirurgie. V jeden deň je pacient prijatý, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti

Samozrejmosťou je ponuka rôznych alternatív operácií s použitím najnovších operačných techník a použitím špičkových materiálov

Dôraz kladieme na miniinvazívne výkony artroskopickou technikou s rýchlym zaradením sa pacienta do rekonvalescencie a možným návratom na športovisko alebo do pracovného procesu

Moderné technické vybavenie a príjemné prostredie je štandardom pri poskytovaní operačnej starostlivosti

Postupne boli uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré Vám hradia náklady za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť