Moderné vyšetrenie
ARTROSKOPIOU

Artroskopia je moderná vyšetrovacia a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii zavádzame do kĺbu špeciálny optický prístroj – artroskop, ktorý je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Artroskop sa zavádza do kĺbu z malého kožného rezu dĺžky 1 cm, čo má aj pozitívny kozmetický efekt pre pacienta (po operácii zostáva len malá jazva). Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na video monitore.

1. Špeciálny artroskop
Všetky vnútro kĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť okamžite ošetrené pomocou špeciálnych mikroinštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu zavádzané cez druhý vstup (kožný rez takisto len dĺžky 1 cm).
2. Sterilný roztok
Tieto miniinvazívne operačné techniky nám umožňujú prehliadnuť a ošetriť celý kĺb. Počas artroskopie v kĺbe neustále prúdi sterilný preplachový roztok, ktorý je do kĺbu privádzaný pomocou špeciálnej pumpy a následne odsávaný pomocou odsávacieho systému.
3. Artroskopická pumpa
Prepojenie činnosti artroskopickej pumpy a odsávacieho systému zabezpečuje neustále prúdenie preplachovej tekutiny v kĺbe, ktorá rozťahuje kĺb a súčasne umožňuje lepšiu viditeľnosť jednotlivých vnútroklbových štruktúr.

Výhody vyšetrenia
ARTROSKOPIOU

Krátke trvanie operačného výkonu

Minimálny operačný prístup - kozmetický efekt

Dokonalá vizualizácia všetkých vnútroklbnych štruktúr

Minimálne pooperačné bolesti

Rýchla mobilizácia pacienta po operácii (do 2 hodín)

Nízke riziko vzniku infekcie

Široké možnosti artroskopického ošetrenia

Operačný výkon jednodňovej chirurgie

Artroskopia ArtroPro Martin
Špičkové vybavenie Artropro artroskopia v Martine
Záznam z
každej operácie.
Pacienti po operácii majú len minimálne bolesti, ktoré v prvých hodinách tlmíme analgetikami. Minimálny operačný prístup (2 ranky s dĺžkou spolu 2 cm) výrazne znižuje riziko vzniku infekcie pri operácii, urýchľuje hojenie a umožňuje včasnú mobilizáciu pacienta po operácii. Pri každej artroskopickej operácii zaznamenávame priebeh operácie na externý HDD, ktorý je pacientovi k dispozícii.
Zákroky realizované
v bezkrvnom prostredí.
Artroskopie kolenného, členkového a lakťového kĺbu sa robia obvykle v bezkrvnom teréne. Princíp zabezpečenia bezkrvného terénu spočíva v naložení tlakovej manžety podobnej manžete tlakomeru na stehno, prípadne na rameno pri artroskopii lakťa, ktorá sa nafúkne na hodnoty vyššie ako je systolický krvný tlak pacienta. Táto technika zabezpečuje obmedzený prietok krvi cievami za naloženou manžetou a tým sa taktiež zlepší zobrazenie jednotlivých vnútroklbových štruktúr.

Dokonalá prehliadka ošetrovaného kĺbu a zavedenie artroskopických nástrojov.

Artroskopiu akéhokoľvek kĺbu štandardne začíname dokonalým prehliadnutím a kontrolou všetkých vnútroklbových štruktúr zrakom. V ďalšej fáze zavádzame druhý – pracovný vstup do kĺbu (taktiež operačná ranka veľkosti približne 1 cm), cez ktorý zavádzame do kĺbu vyšetrovaciu sondu, ktorou kontrolujeme stav a kvalitu jednotlivých vnútroklbových štruktúr. V prípade nálezu poškodenia niektorej vnútroklbovej štruktúry cez pracovný vstup zavádzame niektorý zo špeciálnych artroskopických inštrumentov, ktorým ošetrujeme jednotlivé poškodenia. V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum artroskopických inštrumentov s rôznym tvarovaním, zahnutím a koncovou časťou, ktorá mám umožňuje šetrne ošetriť aj menej dostupné vnútroklbové štruktúry. Kvalitné artroskopické inštrumentárium nám súčasne umožňuje skrátiť dĺžku trvania operačného výkonu.
Zlatým operačným štandardom je použiť pri uspaní pacienta šetrný spôsob celkovej anestézy.

Artroskopie na našom pracovisku vykonávame najčastejšie s použitím krátkodobej vnútro žilnej anestézie, ktorej použitie je zlatým štandardom určeným pre operačné výkony jednodnovej chirurgie. Ide o šetrný spôsob celkovej anestézie, pri ktorej sa pacientovi do žily podá anestetikum v kombinácii s analgetikom tĺmiacim bolesť, ktoré navodí krátkodobú celkovú anestéziu. Ako vhodnú alternatívu používame rôzne formy regionálnej anestézie, ktorej princípom je zablokovanie bolestivých signálov z operovanej časti tela pri plnom vedomí pacienta.

Vykonávame nasledujúce druhy artroskopii:

01. Artroskopia kolena
02. Artroskopia ramena
03. Artroskopia členku
04. Artroskopia lakťa