Artroskopia KOLENA

KOLENNÝ KĹB

Kolenný kĺb patrí do skupiny najčastejšie poranených kĺbov v ľudskom tele. Poranenie menisku, skrížených väzov, či poškodenie chrupavky môžu vzniknúť z viacerých príčin. Najčastejšie dochádza k poraneniu kolenného kĺbu pri športe, kedy dochádza k náhlej rotácií kolena. Z tohto pohľadu sú rizikovými aktivitami futbal, lyžovanie, hokej, motocyklový šport, atletika a iné.. Bolesti kolena môžu byť zapríčinené aj degeneratívnymi zmenami. Tieto nazývame aj zmeny z opotrebovania kĺbu – artrózou kĺbu.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Každá bolesť v kolene, ktorá trvá dlhšie musí byť vyšetrená odborníkom. Každá zmena konfigurácie – vzhľadu kolena má byť vyšetrená odborníkom. Tekutina v kolene je príznakom vnútroklbneho poškodenia meniskov, chrupavky alebo väzov a vyžaduje odbornú diagnostiku a artroskopickú liečbu. Neošetrené vnútrokĺbne poranenia spôsobujú následné poškodenia štruktúr kolena, ktoré komplikujú liečbu a zhoršujú dobrú prognózu ošetrenia pôvodného poškodenia.
Artroskopia kolena