Vážený pacient,

radi by sme Vás informovali, že 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Naša spoločnosť je pevne odhodlaná vykonávať svoju činnosť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Z týchto dôvodov Vás chceme informovať, že oznámenie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť TU.