Vaša pohodlná voľba

Pri Vašom zvažovaní o vyšetrení a prípadnej operácii Vám dávame do pozornosti niekoľko dôvodov prečo si zvoliť práve naše pracovisko:

  • Dôraz kladieme na individuálny prístup ku každému pacientovi
  • Sme schopní Vám poskytnúť komplexnú starostlivosť. Diagnostiku Vašich ťažkostí, konzervatívnu liečbu a, ak je to potrebné, aj operačnú liečbu
  • Máte možnosť objednať sa na vyšetrenie telefonicky a dohodnúť si termín bez čakania
  • Operačný výkon je indikovaný len po starostlivom zvážení a po vyčerpaní všetkých možností konzervatívnej - neoperačnej liečby
  • Termín operácie sa Vám dokonale prispôsobí a čakacie lehoty sú spravidla minimálne
  • Operačná liečba je formou jednodňovej chirurgie. V jeden deň je pacient prijatý, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti.
  • Samozrejmosťou je ponuka rôznych alternatív operácií s použitím najnovších operačných techník a použitím špičkových materiálov
  • Dôraz kladieme na miniinvazívne výkony artroskopickou technikou s rýchlym zaradením sa pacienta do rekonvalescencie a možným návratom na športovisko alebo do pracovného procesu.
  • Moderné technické vybavenie a príjemné prostredie je štandardom pri poskytovaní operačnej starostlivosti
  • Postupne sú uzatvárané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ktoré Vám hradia náklady za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť